Vape Shop Near Me In Viet Nam | Cửa Hàng Vape Gần Tôi

English language for foreigners in Vietnam

Vape Shop Near Me In Viet Nam

You are a new visitor to Vietnam for travel or business, you usually search on your smartphone “vape shop near me“. Or if you know our language you would type “vape shop gần đây “.

Sadly, simple search results won’t give you what you’re looking for. Of course, searching for “vape shop” on the Maps app will be more optimal. But in fact, you also can hardly find active vape shops, simply in our country, vape products are not really popular and completely legal.

Only in big cities like Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang or tourist cities like Vung Tau, Nha Trang, Hoi An, if lucky enough, you could find a vape shop.

The majority of foreign visitors often come to our largest city, Ho Chi Minh City, also known as Saigon. Here you can find vaping products at 5vape.com

And also a lot of guests come to the tourist city of Da Nang, here you can come to one of our trusted partners, dlinkvapor.vn

 

Vape shop được khách yêu thích nhất

Vape shop is loved by many customers in Vietnam

Vape store in Viet Nam

Unlike in the USA or UK, in Vietnam, tobacco shops will not sell vapes, which is also an obstacle for tourists. In Vietnam, we only have specialized Vape shops where do not sell cigarettes, only sell Vaping products.

In Vietnam, it is quite rare to have large stores with reception desk and area where vapers could interact with others. Each big city has only 1-3 such stores. And it is good for beginners to be helped but we do not recommend tourists go to these stores. Because finding them is really a hard matter for you.

Why should you buy Vape products through website in Viet Nam?

It’s the fastest way for you to get the product. In big cities like HCMC, you can get instant delivery within only 1 hour. You cannot find a Vape Shop, get there and leave in just 1 hour for sure.

Buying vape devices online in Vietnam is the best way for travelers. Let us show you the advantages of an online Vape store over a traditional Vape store.

 1. Appropriate – Vape shops are usually open during office hours (8am-5pm) and this is also the time you are working or traveling. It will be inconvenient if you are in need of it. Buying vape online can be done at anytime, anywhere.
 2. Saving– The prices of online vape shops are always better, you need proofs?. In the US, buying on amazon is always cheaper than the store and so is Vietnam.
 3. Lots of choices and good display – You won’t be able to inspect the best with your eyes when you arrive at the store. On the website, it will be more classified, priority display good-selling products that you will not have to ask anyone else. In fact, 5vape always has an integrated consultation channel on the website, you can ask in English at any time. Moreover, you will see the most obvious nicotine brand, taste, and strength.
 4. More privacy – Maybe you don’t like crowds, you want to see the product yourself and only a consultant if needed
 5. Smart shopping – Many stores always have employees who want lots of commissions. And they will try to recommend you the products they want to sell and expensive. That’s not fair to you.
 6. Privacy – Vape shops always have cameras, and with Vietnamese hospitality, you may be asked to take a photo together, it’s annoying to show your photos on social networking sites but refuse is very unfriendly. The whole world will not know what you bought if you order online.

You must have realized the outstanding advantages of buying vape online. Welcome to Vietnamese best online vape shop. We are 5vape.


Vietnamese

Cửa hàng vape gần tôi

Bạn là du khách mới đến Việt Nam du lịch hoặc công tác, bạn thường search trên smartphone “vape shop near me”. Hoặc nếu bạn biết ngôn ngữ của chúng tôi bạn sẽ gõ “vape shop gần đây”.

Đáng buồn là các kết quả tìm kiếm đơn thuần sẽ không cho ra kết quả bạn mong muốn. Đương nhiên tìm “vape shop” trên app Maps sẽ tối ưu hơn. Nhưng thực tế, bạn cũng khó có thể tìm thấy các vape shop còn hoạt động, đơn giản tại quốc gia của chúng tôi, sản phẩm vape vẫn chưa thực sự phổ biến và hợp pháp hoàn toàn.

Chỉ có những thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Năng hoặc các thành phố du lịch như Vũng Tàu, Nhà Trang, Hội An là bạn có thể may mắn tìm được 1 vape shop bạn có thể đến.

Đa số khách nước ngoài thường đến thành phố lớn nhất của chúng tôi Ho Chi Minh City nó còn gọi là Sài Gòn. Ở đây các bạn có thể tìm mua sản phẩm Vaping tại 5vape.com

Và cũng rất nhiều khách đến thành phố du lịch Đà Nẵng, ở đây bạn có thể đến một đối tác tin cây của chúng tôi là dlinkvapor.vn

 

Vape shop được du khách yêu thích nhất

Shop Vape được nhiều khách yêu thích tại Việt Nam

Cửa hàng Vape tại Việt Nam

Khác với USA hay Anh quốc, tại Việt Nam những của hàng bán thuốc lá sẽ không có bán Vape, điều này cũng là 1 trở ngại cho khách du lịch. Tại Việt Nam chúng tôi chỉ có những của hàng Vape chuyên dụng, ở đây không bán thuốc lá điếu và chỉ bán sản phẩm Vaping.

Ở Việt Nam khá hiếm các cửa hàng lớn, nơi có khu vực tiếp khách và giao lưu với những vaper khác. Mỗi thành phố lớn chỉ có 1-3 cửa hàng như thế. Và nó là tốt cho những người mới bắt đầu để cần sự trợ giúp nhưng chúng tôi không khuyến khích khách du lịch đến với những cửa hàng này. Vì việc tìm ra chúng cũng là 1 vấn đề khó với các bạn.

Tại sao bạn nên mua thiết vị Vape tại Việt Nam qua các trang web

Đó là cách nhanh nhất để bạn có được sản phẩm. Tại các thành phố lớn như TPHCM, bạn có thể được giao ngày trong 1 giờ. Bạn sẽ không để tìm thấy Vape Shop, đến đó và đi về chỉ với 1 giờ

Mua thiết vị vape trực tuyến tại Việt Nam là cách tốt nhất cho khách du lịch. Để chúng tôi cho bạn thấy lợi thế của cửa hàng Vape trực tuyến so với cửa hàng truyền thống

 1. Phù hợp – Các vape shop thường mở vào giờ hành chính và đây cũng là giờ bạn đang làm việc hoặc du lịch. Sẽ bất tiện nếu bạn đang cần nó. Mua vape trực tuyến có thể thực hiện bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào.
 2. Tiết kiệm – Giá của các vape shop trực tuyến luôn tốt hơn, bạn cần có kinh nghiệm để chứng minh điều này. Ở mỹ, mua hàng trên amazon luôn rẻ hơn của hàng và Việt Nam cũng thế.
 3. Có nhiều lựa chọn và hiển thị tốt – Bạn sẽ không thể quan sát tốt nhất bằng mắt khi đến của hàng. Trên website sẽ phân loại rõ hơn, ưu tiên hiển thị các sản phẩm tốt bán chạy mà bạn không cần phải hỏi ai. Thực tế, 5vape luôn có kênh tư vấn tích hợp trên website, bạn có thể hỏi bằng tiếng anh bất cứ lúc nào. Hơn nữa bạn sẽ thấy được nhãn hiệu, hương vị, độ mạnh nicotin rõ ràng nhất.
 4. Riêng tư hơn – Có thể bạn không thích đám đông vây quanh, bạn muốn tự xem sản phẩm và chỉ một nhân viên tư vấn nếu cần
 5. Mua hàng thông minh Nhiều cửa hàng có những nhân viên muốn thật nhiều hoa hồng. Và họ sẽ cố tính tư vấn cho bạn sản phẩm họ muốn bán. Điều đó là không công bằng cho bạn
 6. Quyền riêng tư – Cửa hàng Vape luôn có camera, và với lòng hiếu khách của Việt Nam, rất có thể bạn được xin chụp ảnh chung rất phiền nếu lộ ảnh của bạn trên các trang mạng xã hội từ chối thì rất không thân thiện. Cả thế giới sẽ không biết bạn đã mua gì nếu đặt hàng trực tuyến.

Chắc bạn đã nhận ra những lợi thế vượt trội khi mua vape trực tuyến. Chào mừng bạn đến với vape shop trực tuyến tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi là D-Link Vapor

 

Đăng kí nhận tin